SIA “Skai Pluss” Privātuma politika

SIA “Skai Pluss” ievēro Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt, ievērojot šo privātuma politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika. Privātuma politikā mēs informējam Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, kā arī sniedzam, cik iespējams, skaidru un vienkārši uztveramu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, datu apstrādes mērķi, datu saglabāšanas periodu, kā arī datu apstrādes juridisko pamatu un citu informāciju, kas mums jāsniedz saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Dažos gadījumos uzņēmumi rīkojas kā vienoti datu pārziņi, taču katrs uzņēmums apstrādā savu klientu datus patstāvīgi un uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic ar savu klientu personas datiem un tā pakalpojumu sniedzēju — trešo personu veiktajām darbībām. Citi uzņēmumi par šīm darbībām neatbild. Neskatoties uz to, uzņēmumiem ir vienota atbildība par darbībām, ko tie veic kopīgi.

Saturs:

 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?
 2. Kā mēs apkopojam informāciju par Jums?
 3. Cik ilgi mēs saglabājam Jūsu personas datus?
 4. Kam tiek atklāti personas dati?
 5. Personas datu aizsardzība.
 6. Tavas tiesības.
 7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības.

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?

Kad Jūs pievienojaties mūsu lojalitātes programmai vai piekrītat saņemt paziņojumus par mūsu atlaidēm vai akcijām, Jūs sniedzat mums savus personas datus.
Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);
 • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana, uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.

Turpmāk uzskaitītas personu datu kategorijas, konkrētu personas datu apstrādes mērķi un konkrēto personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Lojalitātes programmas dalībnieki (klienti)

Nepieciešamie personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, valsts, i/c Sky&More kartes numurs.
Datu apstrādes mērķis – līguma izpilde ar Jums.

Ja vēlaties kļūt par i/c Sky&More klientu, saņemt i/c Sky&More karti un tās priekšrocības, kā arī vienoties par i/c Sky&More lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem, mēs apkopojam noteiktu informāciju par Jums. Mēs izmantojam šos datus, lai izsniegtu Jūsu personīgo i/c Sky&More karti, identificētu Jūs, ja rodas jautājumi, lai pārvaldītu darbības, kas nepieciešamas, lai Jūs varētu izmantot atlaides un citas priekšrocības, lai sazinātos pa e-pastu par Jūsu dalību i/c Sky&More lojalitātes programmā (piemēram, konfidencialitātes politikas izmaiņas, izmaiņas noteikumos un nosacījos u.tml.) un steidzamos gadījumos sazināties, zvanot vai sūtot SMS uz tālruņa numuru (piemēram, gadījumi, kad esat pazaudējis savas mantas u.t.t.). Tāpat, lai nodrošinātu jums svarīgu informāciju par i/c Sky&More.

Ja vēlaties pievienoties i/c Sky&More lojalitātes programmai, Jums ir jāpiekrīt i/c Sky&More noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jānorāda šie personas dati. Ja Jūs nebūsiet iesniedzis vai neiesniegsiet iepriekš minēto informāciju, Jūs nevarēsiet pievienoties i/c Sky&More lojalitātes programmai.

Iesniedzot personas datus, Jūs apstiprināt, ka šie personas dati ir precīzi, pareizi un aktuāli. Neprecīzu, nepatiesu vai kļūdainu datu iesniegšanas gadījumā, Jūs apņematies tos labot nekavējoties pēc šāda fakta atklāšanās. Jūs jebkurā brīdī varat labot informāciju par sevi, ko norādījāt brīdī, kad reģistrējāties i/c Sky&More lojalitātes programmai.

i/c Sky&More lojalitātes programmas tiešais mārketings (atlaides, akcijas, pasākumi, piedāvājumi, u.t.t.)

Nepieciešamie personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsēta, valoda, pirkuma vēsture, i/c Sky&More kartes numurs, e-pasts, e-pasta izsekošanas mijiedarbība (informācija, ja lasīta jaunumu vēstule, lasot, cik reizes tas ir lasīts (vai atvērts), ja tas ir nosūtīts, kāda operētājsistēma tika lietota, kāds e-pasta serveris, tostarp tā atrašanās vieta).

Datu apstrādes tiesiskais pamats – konkrētie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, arī pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi un leģitīmo mērķi – piedāvāt produktus un/ vai pakalpojumus, kas labāk atbilst Jūsu vajadzībām, kā arī mēs veicam personas datu profilēšanu.

Mēs nosūtām Jums informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem un reklāmām, bet mēs to darām tikai tad, kad Jūs dodat mums savu piekrišanu saņemt šādu informāciju.

Ja Jūs piekrītat saņemt komerciālus paziņojumus uz e-pastu, lai labāk saprastu, vai informācija, kuru mēs nosūtām, ir Jums svarīga, mums ir iespēja iepazīties ar šādu informāciju: (informācija, ja tiek lasīts jaunums, kad tas tika lasīts, cik reizes tas ir lasīts (vai e-pasts ir atvērts), kāds e-pasta serveris, ieskaitot tā atrašanās vietu.

Mēs arī piedāvājam konkrētus tiešā mārketinga piedāvājumus, pamatojoties uz profilēšanu, piemēram, pamatojoties uz Jūsu vecumu, dzimumu, pilsētu, pirkuma vēsturi, lai piedāvātu produktus un/ vai pakalpojumus, kas labāk atbilst Jūsu vajadzībām.

Dažkārt mēs varam uzaicināt Jūs uz īpašiem pasākumiem vai lūgt Jūs piedalīties aptaujās, piemēram, kādu preci vēlaties iegādāties, kāpēc Jūs iegādājaties šo vai citu preci. Mēs to darām, lai uzzinātu vairāk par Jūsu vēlmēm un labāk pielāgotu mūsu piedāvājumus Jūsu vajadzībām. Šī informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un Jums nav pienākuma atbildēt vai piedalīties konkrētajā pasākumā.

Jūs varat atsaukt i/c Sky&More paziņojumu saņemšanu, mainot savas izvēles i/c Sky&More kontā, noklikšķinot uz e-pasta adreses anulēt abonementu vai sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Komerciāli paziņojumi:

Personas dati – vārds, e-pasts, tālruņa numurs.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Jūsu piekrišanu.

Ja Jūs dodat mums piekrišanu, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, mēs pa e-pastu un/ vai uz Jūsu tālruņa numuru, ja tādu izvēli esat veicis, nosūtām informāciju par mūsu produktiem, atlaidēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem un akcijām.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, noklikšķinot uz e-pasta adreses anulēt abonementu vai sazināties ar mums, izmantojot zemāk minētos kontaktus.

Reģistrējoties tiešā mārketinga piedāvājumiem, Jūs apstipriniet, ka Jūsu personas dati ir precīzi un pareizi, un Jūs esat sasniedzis 16 gadu vecumu.

Jūs savu piekrišanu i/c Sky&More un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai varat dot i/c Sky&More mājas lapā, i/c Sky&More pakalpojumu pieteikšanās formās i/c Sky&More Rīgā, Duntes ielā 19A un citās saistīto personu interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).

2. Kā mēs apkopojam informāciju par Jums?

Mēs iegūstam informāciju par Jums brīdī, kad Jūs iesniedzat mums savus personas datus, reģistrējoties lojalitātes kartei i/c Sky&More kontā, sazinieties ar mums, izmantojiet i/c Sky&More karti, aizpildiet anketu, apstipriniet savu turpmāko Mēs iegūstam informāciju par Jums brīdī, kad Jūs iesniedzat mums savus personas datus, reģistrējoties lojalitātes kartei i/c Sky&More kontā, sazinieties ar mums, izmantojiet i/c Sky&More karti, aizpildiet anketu, apstipriniet savu turpmāko sadarbību, ja jau esat mūsu klients

3.Cik ilgi mēs saglabājam jūsu personas datus?

Jūsu dati tiks saglabāti līdz Jūs izbeigsiet savu dalību i/c Sky&More lojalitātes programmā.

Jūsu piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās, ja tāds ir noslēgts).

Mēs pārtraucam komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz piecām darba dienām.

Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek ierosināta prasība tiesā, Personas dati var tikt glabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tos dzēš. Ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešama datu obligāta glabāšana, mēs ievērosim attiecīgos norādījumus.

4. Kam tiek atklāti Jūsu personas dati?

Mēs glabājam Jūsu personas datus ar vislielāko rūpību, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos personas datu drošības normatīvos aktus. Mēs atklājam Jūsu personas datus tikai likumā noteiktā kārtībā:

a) Uzņēmumiem, ar kuriem mēs strādājam un ar kuriem mums ir noslēgts attiecīgs līgums, tajā skaitā atrunāta datu drošība:

Personas dati tiek atklāti uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, zvanu centriem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta piegādes pakalpojumu sniedzējiem, juridisko konsultāciju sniedzējiem, IT tehniskās apkopes kompānijāms, mediju aģentūrām.

b) citi

Juridisku strīdu gadījumā mēs esam tiesīgi Jūsu personas datus pārsūtīt juristiem un advokātiem juridiskās palīdzības nodrošināšanai.
Šīm trešajām personām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus.

5. Personas datu aizsardzība

Mēs veicam šādus drošības pasākumus saistībā ar Jūsu sniegtajiem personas datiem, tajā skaitā mēs izmantojam dažādus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiek glabāti droši un ir pieejami tikai ierobežotam personu lokam.

6. Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un, neatkarīgi no tā, kur mēs to darām, piekļūt personas datiem;
 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu neprecīzus personas datus;
 • Jums ir tiesības dzēst savus personas datus. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas apstrāde ir vajadzīga gadījumos, kad personas datu apstrādi pieprasa Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu apstrādei.

Lai īstenotu šajā punktā minētās datu subjekta tiesības, lūdzu, rakstiet mums rakstisku pieprasījumu uz zemāk minēto e-pasta vai pasta adresi.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu Jūsu Personas datu pieejamību, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebildumus pret apstrādi vai izteiktu citus lūgumus par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecīgajam uzņēmumam, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: administracija@sky.lv. vai pasta adresi SIA Skai Pluss, Duntes iela 19A, Rīga, LV – 1005.

Mēs pastāvīgi pārskatām mūsu Privātumu politiku. Šī Privātuma politika tika atjaunināta 2018. gada 30. aprīlī.

pop-up-image